Bán XE ĐẦU KÉO C&C 800 MÁY 340HP 2 CẦU đóng thùng theo yêu cầu khách hàng

Bán XE ĐẦU KÉO C&C 800 MÁY 340HP 2 CẦU đóng thùng theo yêu cầu khách hàng

Bán XE ĐẦU KÉO C&C 800 MÁY 340HP 2 CẦU đóng thùng theo yêu cầu khách hàng