Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATINAL 1 GIƯỜNG – MÁY MAXXFORCE 450HP đóng thùng theo yêu cầu

Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATINAL 1 GIƯỜNG - MÁY MAXXFORCE 450HP đóng thùng theo yêu cầu

Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATINAL 1 GIƯỜNG – MÁY MAXXFORCE 450HP đóng thùng theo yêu cầu